GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:10 – Redder van alle mensen

04-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Dat de levende God een Redder is van alle mensen spreekt niet alleen over de omvang, maar ook over de aard van de redding. Ze is onvoorwaardelijk en daarom alomvattend. Het Evangelie is maar niet dat God mijn Redder is, maar een Redder van alle mensen… en dus ook van mij!

Zo belangrijk als het is om te lezen wat hier staat, zo belangrijk is het ook om te weten wat hier niet staat. Paulus predikt niet de redding, maar de Redder van alle mensen. Hij predikte niet iets (hoe groots ook), maar Iemand! De levende God Zelf is het onderwerp van zijn prediking.

Dat God een Redder van alle mensen is betekent dat Hij allen redt. Ongeacht wanneer. Het betekent echter niet (zoals sommigen ten onrechte hebben geconcludeerd) dat Hij allen al gered heeft. De Schrift verzekert ons dat redding uitsluitend plaatsvindt door het gelovig aanroepen van de Naam (Rom.10:13). En omdat we weten (Filp.2:11) dat uiteindelijk elke tong zal belijden dat Jezus (=JAHWEH is Redder!) Heer is, is daarmee bevestigd dat maar ook hoe en wanneer God allen redt.

Delen: