GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:10 – doodlopende verklaringen

03-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Er zijn vele pogingen gedaan om de waarheid van Paulus’ mission statement te ontkrachten. Eerder kwam de uitleg al ter sprake dat Paulus zou bedoelen dat God een Redder is voor alle mensen (als aanbod). Het is echter in strijd met de onmiskenbare tweede naamval die hij gebruikt (van alle mensen).

Ook heeft men geprobeerd om het woord ‘Redder’ (of ‘Behouder’) de betekenis te geven van ‘Onderhouder’. Opnieuw een kansloze poging. Het Griekse woord (soter) dat Paulus hier gebruikt noemde hij eerder in 2:3,4 waar hij schrijft over God onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered. Zou hij daar soms ook bedoelen: God wil dat alle mensen worden onderhouden?!? En zou Paulus zwoegen om die boodschap wereldkundig te maken? En zou dat zijn strijd zijn?!?

Een derde manier om onder deze tekst uit te komen is door “alle mensen” te verdraaien naar allerlei mensen. Dus niet  alle mensen zonder uitzondering, maar alle soorten mensen. Zou men zulke reductie op een tekst ook elders dulden? Bijvoorbeeld in Rom.3:12 “allen zijn afgeweken… er is niemand die goed doet”?
Nee, het staat rotsvast: God is een Redder van alle mensen!

Delen: