GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:12 – vrijheid in een sterfelijk lichaam

14-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laat dan de Zonde niet langer als koning heersen in jullie sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerten te gehoorzamen.

Wij wandelen ‘de jure’ (d.w.z. volgens het recht) “in nieuwheid van leven”. Maar ‘de facto’ (d.w.z. feitelijk) wandelen we nog in een “sterfelijk lichaam”. Paulus’ oproep komt er op neer dat we in dit “sterfelijk lichaam” al een voorschot nemen op de toekomst wanneer ons lichaam zal zijn verlost (8:23). Straks kunnen we ‘de facto’ niet meer zondigen. Maar vandaag hoeven we al niet meer beheerst te worden door de zonde in ons “sterfelijk lichaam”. Hoe dan?

De zonde wordt hier voorgesteld als een koning die heerst. Zo’n stijlfiguur heet personificatie, zoals we ook spreken van ‘moeder natuur’ of ‘vadertje staat’. Koning ‘zonde’ begeert ons te beheersen, te misleiden (door de wet; 7:11,13) en te veroordelen. Koning ‘zonde’ wijst ons op onze ervaringen en op ons verleden en vertelt ons dat we zondaren zijn die veroordeling verdienen.

Paulus antwoord hierop is: luister niet naar deze koning en naar alles wat hij je wil wijsmaken. Want je behoort niet meer tot zijn domein aangezien je bent gestorven en geplaatst aan de overzijde van het graf, “in nieuwheid van leven”. Op dat terrein heeft de zonde niets te zeggen. En daarmee basta!

Delen: