GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:11 – opstandingsleven nu!

13-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Zo ook jullie, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde, levenden echter voor de God, in Christus Jezus.

Leven in geloof is geen kwestie van zien of voelen maar van rekenen. Rekenen zoals God rekent. Degene die gelooft, is “in Christus Jezus”. Eén gemaakt met Hem. Zijn positie is onze positie. Hij stierf… en wij met Hem. Hij werd opgewekt uit de doden… en wij met Hem. De zonde ligt achter ons. Dat is niet onze ervaring maar het ligt besloten in een historisch feit. Want we zijn “in Christus Jezus”.

We rekenen onszelf als “doden voor de zonde”. Wat doet de zonde met een dode? Niets. En wat doet een dode met de zonde? Ook niets. Zeker, dit staat haaks op de leer dat we zouden strijden tegen de zonde. Want wie strijdt tegen de zonde en haar probeert te vermijden, is voortdurend bezig met… de zonde. Zo iemand wordt beheerst door de zonde.

Wie daarentegen wandelt “in nieuwheid van leven” (Rom.6:4) negeert de zonde. Die leeft alsof de zonde en de dood reeds achter hem liggen. Opgestaan en levend voor God! Zó beschouwt God ons immers en waarom zouden wij dan anders rekenen? Dat is opstandingsleven… niet pas straks, maar nu reeds!

Delen: