GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:3 – om met dankzegging tot zich te nemen

20-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… verhinderend te trouwen, zich te onthouden van spijzen die God schiep om tot zich te nemen met dankzegging voor de gelovigen en die besef hebben van de waarheid.

De opkomst van leringen die Paulus voorziet, kenmerken zich door een afkeer van natuurlijke zaken. Paulus’ afkeuring van deze leringen is niet mals. Hij merkt ze aan als ronduit demonisch. De reden daarvoor is gelegen in de uitwerking van deze leringen. Het maakt mensen bang voor hun eigen lijf, waarvan ‘de kerk’ leert dat het ‘zondig’ is. Dit bezorgt mensen onvermijdelijk een schuldgevoel om volstrekt natuurlijke verlangens. En mensen van wie geacht wordt dat ze ‘vroom’ en ‘geestelijk’ zijn, worden zó gedwongen om de schone schijn op te houden. Kortom, zulke leringen maken mensen emotioneel en mentaal verknipt.

Het ergste van alles is dat deze leringen GOD en zijn goede schepping verdacht maken. God heeft de natuur (ook die van de mens) zó gemaakt dat we alles waar Hij ons toe in staat stelt, blij en dankbaar in ontvangst zouden nemen. Zoals het verlangen naar seksuele omgang zoals dit in het huwelijk beleefd wordt. Maar ook het genot van spijzen (en dranken). Eén GOD is daarvan de Bedenker en Schepper. Dat is wat alle mensen eerbiedig en met dankzegging zouden beseffen (2:3,4).

Delen: