GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:4 – elk schepsel van God is voortreffelijk

21-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want elk schepsel van God is voortreffelijk en niets daarvan is verwerpelijk [als het] met dankzegging wordt ontvangen, 5 want het wordt geheiligd door Gods woord en gebed.

Paulus’ grondhouding ten opzichte van heel de schepping is fundamenteel positief. Dat kan niet anders, aangezien GOD Zelf de Schepper is van iedere creatie. “Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd” (Pred.3:11). Uiteraard betekent dit niet dat alle planten en dieren geschikt zijn voor consumptie. Maar het betekent wel dat niets in de schepping minderwaardig is.

Alles krijgt waarde door het te ontvangen in dankzegging. De zegen is in de Schrift per definitie gelegen in het uitspreken van dank aan God. Alle dingen worden dankzeggend gezegend. Een gezegende maaltijd is een maaltijd waarvoor God gedankt wordt. Danken we GOD daarin, dat is het gezegend. Rijkdom wordt een zegen wanneer we God daarvoor danken. Doen we dat niet, dan is het ook geen zegen.

Het geweldige van dit Goddelijke principe is dat ook armoede, tegenslag en ziekte op deze wijze een zegen kunnen worden! Wie beseft dat GOD de Creator is van alle dingen en dat Hij heel de wereld in Zijn hand heeft en dat Zijn weg altijd de beste is, kan Hem in alles danken. Wat een zegen!

Delen: