GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:5 – geheiligd door Gods woord en gebed

22-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want elk schepsel van God is voortreffelijk en niets daarvan is verwerpelijk [als het] met dankzegging wordt ontvangen, 5 want het wordt geheiligd door Gods woord en gebed.

Wat GOD geschapen heeft, kan niet anders dan voortreffelijk zijn. Wat Hij ons geeft zou daarom met dankzegging worden ontvangen. Vers 5 motiveert dit nader. “… want het wordt geheiligd door Gods woord…”. Uiteraard is de gedachte niet dat Gods woord het onheilige schepsel heilig maakt, want dat zou het voorgaande tegenspreken. Nee, het betekent dat Gods woord zijn eigen creaties voortreffelijk verklaart en dat ze door onze dankzegging geheiligd worden.

Men heeft in de woorden van vers 5 wel eens het christelijke gebruik ‘ingelezen’ om bij de maaltijd een gedeelte uit Gods woord te lezen en een bijbehorend gebed uit te spreken. Nu is er uiteraard niets tegen om bij het eten een passage uit de Schrift te lezen, integendeel, maar dat is beslist niet wat Paulus hier bedoelt te zeggen. Daar komt nog bij, dat een goed gebruik ophoudt een goed gebruik te zijn, zodra het wettische vormen aanneemt.

Elk schepsel van God is voortreffelijk en volgens Gods woord wordt het geheiligd door dankzeggend gebed. Geheiligd betekent: apart gezet en gewijd aan GOD en daarmee tevens door Hem gezegend.

Delen: