GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?

23-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… naar de overste van de autoriteit van de lucht, van de geest die nu inwerkende is in de zonen van de ongezeglijkheid.

In deze wereld is een geest actief inwerkend onder de mensen die maakt dat men zich niet laat gezeggen door Gods Woord. Dat is de standaardinstelling in deze aeon. Achter de schermen is er iemand die dat beheerst. In 2Kor.4:4 noemt Paulus hem “de god van deze aeon”. Nog weer elders heet hij “satan” (=tegenstander) en “diabolos” ( lett. dooréén-werper > duivel) en “de oude slang”. Van ouds en ‘beroepsmatig’ houdt hij zich bezig met Gods Woord en vanuit dat oogpunt is hij dus een theoloog. Hij manipuleert Gods woord met de bedoeling dit te ondermijnen en twijfel daarover te zaaien.

Het is opmerkelijk hoe Paulus hem hier aanduidt. “De overste van de autoriteit” wijst erop dat hij aan de top van een hiërarchie staat. Hij delegeert zijn macht. Dat het “de autoriteit van de lucht” is, laat zien waar zijn invloedssfeer zich bevindt. Het is de atmosfeer waarin we allemaal ademen. Waarin trouwens ook de moderne media actief zijn. De wereld is zich niet bewust van deze continue beïnvloeding. Voor hen geen vuiltje aan de lucht. Maar gelovigen weten beter.

Delen: