GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:6 – gekweekt in de woorden van het geloof

24-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Door deze dingen aan de broeders voor te houden zul je een voortreffelijk dienaar van Christus Jezus zijn, gekweekt wordend in de woorden van het geloof en de voortreffelijke leer die je ten volle gevolgd hebt.

Vaak nadat Paulus een deel van zijn onderwijs in de brief heeft afgesloten, benadrukt hij het belang om dit vervolgens ook door te geven. Met “deze dingen” doelt hij op de voorgaande passage, wellicht beginnend in 3:14. Wanneer Timotheüs deze dingen aan anderen voorhoudt, precies zoals hij dit zelf van Paulus heeft vernomen, dan kwalificeert hij zich daarmee tot “een voortreffelijk dienaar van Christus Jezus”. Met het ‘voorhouden’ doelt Paulus op het totaalpakket dat hij Timotheüs had meegegeven. “… mijn onderwijzing, de wijze van doen, de bedoeling, het geloof, het geduld, de liefde, het verduren…” (2Tim.3:10).

Om zo’n “voortreffelijk dienaar van Christus Jezus” te zijn dient men “gekweekt te worden in de woorden van het geloof”. Met het Griekse woord dat ik hier weergeef met ‘gekweekt wordend’ duidt Paulus op de voedingsbodem waarin Timotheüs was ingeplant. Het betekent dat hij voortdurend gevoed zou worden door “de woorden van het geloof”. Oftewel “de voortreffelijke leer” waarin hij Paulus was nagevolgd. Die woorden en die leer maken dat een gelovige groeit, weerstand opbouwt en vitaal blijft.

Delen: