GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:7 – afkeer versus oefening

25-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wees afkerig van onheilige en oudwijfse mythen. Oefen jezelf echter tot eerbiedigheid.

Tegenover het gekweekt worden in “de woorden van het geloof en de voortreffelijke leer” plaatst Paulus “onheilige en oudewijfse mythen”. Het contrast had hij niet scherper kunnen formuleren. Aan het begin van deze brief verwees Paulus al naar zulke mythen (1:4). Het zijn verhalen in de categorie van ‘men zegt’. Vanouds hebben oude vrouwen de spreekwoordelijke reputatie hier een zwak voor te hebben. Eindeloos praten en ruziën over niet ter zake doende onderwerpen, gebaseerd op geruchten en onbewezen beweringen (‘bakerpraat’). Het zijn verhalen met vaak veel volume (groot lijken), maar zonder enig gewicht. Paulus diskwalificeert dit genre als “onheilig” oftewel profaan. Zulke mythen zijn zowel inhoudelijk alsook qua uitwerking het tegenovergestelde van “de gezonde leer”. Timotheüs wordt niet opgeroepen de mythen te bestrijden, maar resoluut zich ervan af te keren. Want door er aandacht aan te geven zou hij de suggestie kunnen wekken de circulerende nonsens serieus te nemen.

In plaats van aandacht te geven aan verhalen en beweringen zonder enige grond, zou Timotheüs zich als een atleet oefenen “tot eerbiedigheid” (Gr. eusebeia = goede verering). Hij zou zich trainen om in alles de ene GOD de eer te geven die alleen Hem toekomt!

Delen: