GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:23 – karig rantsoen vs. genade van GOD

24-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want de rantsoenen van de zonde zijn dood maar het genade-effect van God is aeonisch leven in Christus Jezus, onze Heer.

Het woord dat hierboven vertaald is met “rantsoenen”, wordt meestal weergegeven met ‘loon’. Dat wordt dan uitgelegd als: God vergoedt de zonde met de dood. Maar in het Grieks is ‘loon’ een heel ander woord. En het gaat hier sowieso niet om God die door middel van de dood, afrekent met de zonde.

Rantsoen is geen salaris maar proviand, eten en drinken dat nodig is voor de veldtocht (1Kor.9:7). De zonde wordt hier voorgesteld als een meedogenloze heer (:20) omdat het rantsoen dat hij zijn slaven verstrekt ‘dood’ is. Dat is nog minder dan karig. De mens die zichzelf rekent als zondaar en daarmee in slavernij is van de Zonde, ontvangt niets dat waard is om leven genoemd te worden.

Hoe groot is het contrast tussen dit doods-rantsoen dat de Zonde verstrekt en het genade-effect (charisma) dat GOD geeft! De zonde levert dood op, maar wat GOD om niet geeft (=genade), is aeonisch leven. Dat is het opstandingsleven van de komende aeon(en). Maar daarop hoeven we niet te wachten. Want nu al doen we alsof dat vandaag de realiteit is (6:13). Dat is wandelen “in nieuwheid van leven”!

Delen: