GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:22 – vrucht tot heiliging

23-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Nu echter, vrijgemaakt wordend van de Zonde maar tot slaaf gemaakt voor God, hebben jullie je vrucht tot heiliging en jullie einde is aeonisch leven.

Tegenover het “toen jullie slaven waren van de zonde” (:18), staat het “nu echter“. Jullie werden “vrijgemaakt van de zonde”. Wie zich realiseert dat zonde “doel missen” betekent, beseft ook hoe hopeloos de positie is van degene die daarvan een slaaf is. De slaaf zelf kan daar niets aan doen; hij is geheel op een ander aangewezen om daaruit bevrijd te worden: iemand die een losprijs betaalt, zodat de slaaf vrijuit kan gaan of het eigendom wordt van een ander. Het gaat hier om een transfer van de ene heer (Zonde) naar de andere (GOD). Van negatief naar positief.

Terugdenken aan de vrucht van zonde brengt slechts schaamte (:21). Daarentegen slaaf van GOD zijn, betekent niet slechts je het eigendom van Hem weten, maar ook de ervaring van ware vrijheid. Het produceert een leven van “vrucht tot heiliging”. Heiliging. d.w.z. een eervol, aan GOD toegewijd bestaan is het resultaat van een vrucht. Een vrucht die als vanzelf groeit in het licht van het besef Zijn eigendom te mogen zijn. In de verwachting van het leven van de toekomende aeon, dat steeds stralender wordt!

Delen: