GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:8 – te vrede

16-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Als wij echter onderhoud en beschuttingen hebben, zal dat ons genoeg zijn.

Rijk is niet degene die veel geld of goed heeft. Rijk is degene die genoeg heeft. Voor velen is dat slechts tegeltjeswijsheid, maar voor Paulus was deze wijsheid een dagelijkse realiteit. In zijn brief aan de Filipiërs schrijft hij erover  (4:11-13). Hij had ervaring met overvloed maar vooral ook met wat anderen als gebrek en tekort zouden aanduiden. Maar in al die omstandigheden had hij geleerd tevreden te zijn. Een mooi woord is dat: ’tevreden’ wat letterlijk betekent: in vrede (te = in).

Het woord voor ‘onderhoud’ duidt op voedsel en alles wat broodnodig is om in leven te blijven. Het woord voor ‘beschuttingen’ (skepasmata), kan verwijzen naar een dak boven het hoofd, maar ook naar kleding. In beide toepassingen ligt het idee van beschermende bedekking besloten. En aangezien Paulus hier een meervoud gebruikt, dacht hij misschien ook wel aan zowel onderdak alsook aan kleding.

Vele passages in de Schrift onderwijzen ons dat we ons in niets bezorgd hoeven maken (Mat.6:25-34; Filp.4:6). Want er is er Eén die voor ons zorgt en weet wat we nodig hebben en wat het beste voor ons is. Hoe relaxed is dat! Zouden we aan Hem niet alles met een gerust hart kunnen overlaten?

Delen: