GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning

15-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

 … en bij Jeruzalem niet, omdat zij de stad van de grote Koning is…

Jezus ageert in deze verzen tegen het gedachteloos en alledaags zweren. Hier in verband met het zweren bij de stad Jeruzalem. Het is een variant op het ijdel gebruiken van de naam van God. Jeruzalem is immers van oudsher de stad waar GOD zijn Naam deed wonen. En waar de tempel van God staat.

Maar Jeruzalem is niet alleen de stad van de tempel, het godsdienstig middelpunt. Het is ook de stad waar “de troon van David” was gevestigd. De stad van Davids dynastie. In deze stad zal in de toekomst dan ook de Zoon van David regeren. Niet alleen over Israël maar over alle volkeren van de aarde! Jeruzalem zal de hoofdstad van de hele wereld zijn!

Sinds pakweg een eeuw is er weer zoveel te doen om deze stad. Heel de volkenwereld bemoeit zich er mee en ten diepste is dit de kern van heel het Midden-Oosten conflict. Politiek en godsdienst lopen in deze stad dwars door elkaar heen en maken het tot een onontwarbare knoop. De komende jaren zal deze stad nog veel van zich doen horen. Het wachten is op de grote Koning!

Delen: