GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:3 – in Christus gedoopt

04-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Of weten jullie niet dat zovelen als tot in Christus worden gedoopt, tot in zijn dood worden gedoopt?

Paulus betoogt hoe ongerijmd het is om als gelovige in de zonde te blijven. Immers, “hoe zullen wij die stierven aan de zonde, daarin nog leven?” Daarbij gaat hij er vanuit dat zijn lezers weten, dat zovelen “in Christus worden gedoopt, tot in zijn dood worden gedoopt”. Omdat Christus stierf, worden ook wij als gestorven gerekend. Omdat we “in Christus” zijn. Dat wat hem is overkomen (= zijn dood) is ook onze positie.

Voor het verstaan van Paulus’ woorden over de doop, is het van het grootste belang dit niet gelijk te stellen aan ‘in water worden gedoopt’. Daarover schrijft hij ook niet. Paulus heeft het over “in Christus worden gedoopt” en “in zijn dood worden gedoopt”. Daar komt geen druppel water aan te pas. Niet door onderdompeling in een waterbad komt men “in Christus”. In en met Christus verenigd te worden is geen ritueel maar een geestelijke zaak. “In één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt…”, lezen we in 1Kor.12:13. Het is door het be-amen van het Woord dat we één worden met Christus! Zijn dood, is onze dood.

Delen: