GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:3,4 – eerst thuis

22-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Eer weduwen die echt weduwen zijn. 4 Indien echter enige weduwe kinderen of nakomelingen heeft, laat hen eerst het eigen huis leren eerbiedig te zijn en wederdienst vergelden aan vorige generaties. Want dit is welkom voor God.

Vanaf hier tot en met vers 16 snijdt Paulus het onderwerp ‘weduwen’ aan. Het eerste onderscheid dat hij maakt is tussen “die echt weduwen zijn” en de weduwe die “kinderen of nakomelingen heeft”. Daarmee is gezegd dat Paulus met “die echt weduwen zijn” doelt op vrouwen die zonder gezin er helemaal alleen voor staan (5:5). Daarom zijn zij vaak aangewezen op bijstand van buiten de familie. Dat is wat Paulus hier ook bedoelt met “eren”: ze verdienen niet alleen respect maar ook daadwerkelijke ondersteuning.

Voor de weduwe die echter wel kinderen of kleinkinderen heeft is zulk eerbewijs niet bedoeld. Het is Bijbels vanzelfsprekend dat kinderen hun vader en moeder eren (vergl. Ef.6:2,3). In de praktijk betekent dat ook dat men zorg draagt voor de ouders wanneer die zelf daartoe niet meer in staat zijn. Het is een vergelding van wederdienst aan het voorgeslacht.

De taak van de (groot-)moeder ligt primair in het gezin waar ze de (klein)kinderen mag voorgaan in eerbied (‘godsvrucht’). Elders heet dat “de vreze des Heren”. Dat is welkom voor God!

Delen: