GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:1 – als familie

21-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Vaar niet uit tegen een oudere man maar moedig hem aan als vader, jongere mannen als broers, 2 oudere vrouwen als moeders, jongere vrouwen als zussen, in alle zuiverheid.

Enkele verzen eerder had Paulus Timotheüs geadviseerd zich niet te laten intimideren door minachting om zijn jeugdigheid (4:12). Maar er is ook een tegenovergesteld gevaar waarbij Timotheüs zich er geen rekenschap van zou geven nog een jonge man te zijn. Want hoe begaafd hij ook moge wezen (4:14), qua levenservaring kan hij nog niet tippen aan wat de senioren ‘in huis hebben’. Dat is uiteraard geen verwijt, maar wel een vaststelling die hem bescheiden dient te maken.

De ekklesia wordt hier voorgesteld als een familie die is samengesteld uit vaders en broers, moeders en zussen. Timotheüs zou zijn plaats daarin weten. Een oudere man zou hij benaderen als een vader; ertegen uitvaren zou zeer ongepast zijn. Oudere vrouwen idem dito: hij zou ze benaderen als zijn moeder. Ook naar jongere mannen past bescheidenheid: hij is niet hun meerdere, maar gewoon hun broer. En jongere vrouwen zijn als zussen. Zeker ten opzichte van hen zou hij zich ook discreet opstellen en geen aanleiding geven tot roddels. Paulus onderwijst niet slechts “de gezonde leer” maar geeft ook wijze adviezen die daarmee overeenstemmen (vergl. Tit.2:1).

Delen: