GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:5 – de echte weduwe

23-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

De echte weduwe nu en alleenstaand, heeft haar hoop gevestigd op God en blijft bij de smeekbeden en gebeden, nacht en dag…

Met de “echte weduwe” (5:3) doelt Paulus op die weduwen die in aanmerking komen voor ondersteuning omdat zij niet niet alleen geen man meer hebben (dat geldt immers voor alle weduwen), maar ook geen kinderen heeft. Etymologisch is ook ons woord ‘weduwe’ afgeleid van een woord dat ‘beroofd’ betekent. Met een “echte weduwe” doelt Paulus hier op een vrouw die verstoken is van alle steun die normaal gesproken vanuit de familie komt.

Dikwijls is in de Schrift sprake van “weduwen en wezen” en ze worden vaak samen in één adem genoemd (Jak.1:27). Zij behoren tot een categorie mensen die volledig ìs aangewezen op de steun van anderen. In de westerse wereld zijn we gewend geraakt om dan te denken in termen van ‘rechten’: je hebt recht op een uitkering of je kunt bijstand claimen. Maar dat is niet het Bijbels perspectief.

Ook in deze passage zien we dat “de echte weduwe” niet eist van mensen, maar haar hoop vestigt op God. Ze legt haar nood aan God voor en haar verwachting stelt ze op Hem, nacht en dag. Want Hij geeft wat nodig is. Hij maakt ook mensen hulpvaardig.

Delen: