GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:6,7 – beveel ook deze dingen

24-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… zij echter die weelde zwelgt, is levend dood. 7 Beveel ook deze dingen opdat zij onbesproken zijn.

Voor Paulus is een “echte weduwe” een vrouw die helemaal geen (klein)kinderen heeft en al haar hoop op God heeft gesteld en daar nacht en dag mee bezig is (5:5). Het contrast met de weduwe zoals beschreven in vers 6 kan niet groter zijn. Waarbij het feitelijk niet eens uitmaakt of daar sprake is van een weduwe zonder of met kinderen. De (specifieke?) weduwe die hij bedoelt zwelgt in weelde (hetzelfde woord als in Jak.5:5) omdat ze kennelijk met veel luxe is achtergelaten. Ze weet zich echter totaal niet afhankelijk van God. Ze mag dan levend zijn achtergebleven, in geestelijk opzicht is ze net zo dood als haar man.

Paulus zet zijn onderwijs scherp aan en hij wil beslist dat Timotheüs “ook deze dingen” beveelt. Deze brief begon reeds (1:3) met dit krachtige werkwoord en in 4:9-11 herhaalde hij het. Paulus doelde op het betrouwbare woord dat de levende een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. “Beveel en leer dit”, voegde hij daaraan toe. Dit onderwijs is niet vrijblijvend of onderhandelbaar.

“De gezonde leer” zal slechts geloofwaardig worden uitgedragen wanneer haar belijders in hun wandel zich er ook naar richten. Als uit één stuk en onbesproken.

Delen: