GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:8 – het geloof verloochend

26-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien iemand voor de zijnen en vooral voor huisgenoten geen zorg draagt, dan heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Voor een gelovige is het idee vanzelfsprekend om zorg te dragen voor degenen die jou toebehoren. Dat concept ligt zelfs aan de basis van ons geloof. Een gelovige is immers iemand die erkent dat Jezus Christus Heer is, oftewel Eigenaar en daarom zorgdraagt voor alles wat aan Hem is toevertrouwd. Dat iets eigendom is betekent niet alleen dat men daarover de vrije beschikking heeft, maar ook dat men daar goed voor is. Zoals ook God goed is voor Zijn schepping en daarom garant staat voor de goede afloop. Drukt dat niet de essentie uit van ons geloof?

Het is om deze reden dat Paulus ervan uitgaat dat wanneer iemand voor de zijnen (lees: de naaste familie) en vooral voor zijn huisgenoten geen zorgdraagt, deze het geloof heeft verloochend. Geen discussie over. Punt. Ook in een wereld die van God niet wil weten, is het voor de meesten toch niet meer dan logisch te zorgen voor verwanten en huisgenoten. Men verwacht dat ook van elkaar. Hoeveel te meer dan mag dat worden verwacht van een gelovige?!

Delen: