GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:2 – metamorfose

07-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

En wordt niet gelijkvormig aan deze aeon, maar onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Opdat jullie zouden beproeven wat de wil van God is…

Tegenover gelijkvormigheid aan deze aeon staat “een metamorfose in de vernieuwing van het denken”. Ons denken wordt vernieuwd doordat het kennis krijgt aangereikt waar deze aeon geen weet van heeft, noch van wil weten. Hoe zou deze kennis anders tot ons komen dan doordat God spreekt? Door zijn Woord dus. Ons denken wordt vernieuwd doordat we dingen vernemen waarvan we eerder niet wisten. Dat is de enorme waarde van het onderzoeken van de Schrift. Zó verkrijgen we kennis van God en van wat Hij te melden heeft.

“Deze vernieuwing van het denken” is zoveel meer dan alleen het verwerken van informatie. Zeker, het begint met kennis nemen van. En met denken. Maar daar blijft het niet bij. Ware kennis raakt het hart en verandert ons leven. Het maakt dankbaar en blij en het geeft hoop. We worden beter in de rol die ons is toebedeeld als echtgeno(o)t(e), vader, moeder, kind, collega, enzovoort. We ondergaan een metamorfose, zoals een rups een vlinder wordt. Dat zijn geen kunstjes maar het levende resultaat van de vernieuwing van het denken!

Delen: