GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:23 – een weinig wijn

26-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Drink voortaan geen water maar gebruik een weinig wijn vanwege de maag en je veelvuldige zwakheden.

Er lijkt geen direct verband te zijn tussen deze aanbeveling en het voorgaande. Of het zou moeten zijn dat de kwesties die in Efeze speelden bij Timotheüs fysiek ‘zwaar op de maag’ lagen, maar dat blijkt verder nergens uit. Eén ding is wel duidelijk: Timotheüs had last van zijn maag en was vaak verzwakt.

De meeste vertalingen zeggen dat Timotheüs voortaan niet alleen water meer zou drinken, maar het woord voor ‘alleen’ ontbreekt in de grondtekst. Letterlijk luidt Paulus’ advies dat Timotheüs voortaan geen water meer zou drinken. Dat is kras uitgedrukt maar het kan heel goed zijn dat het water in Efeze nogal vervuild was. Wijn is op zichzelf niet beter voor een zwakke maag dan water, maar uiteraard wel als het bedorven water betreft.

Dit vers handelt uitsluitend over het drinken van wijn om medische redenen. Het gaat hier sowieso om “weinig wijn” en niet om overmatig drankgebruik waar Paulus eerder al voor waarschuwde (3:3,8). Nergens in de Schrift wordt geageerd tegen het drinken van wijn als zodanig, integendeel zelfs (Richt.9:13; Pred.10:19). Wijn is een product van Gods goede schepping waarvan we dankbaar mogen genieten (1Tim.4:3-5)!

Delen: