GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:16 – eer en eeuw-ige kracht!

25-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont die niemand van de mensen waarnam en ook niet kan waarnemen. Hem zij eer en eeuw-ige kracht, amen!

Onderwerp in deze laatste twee verzen was “onze Heer Jezus Christus” (6:14). Hij is de enige Machthebber, de Koning der koningen en Heer der heren en ook Degene die (tot op vandaag) als enige onsterfelijkheid heeft en Die een ontoegankelijk licht bewoont die niemand waargenomen heeft of ook kán waarnemen. Over Hem gaat het. Paulus sluit deze opsomming van heerlijkheden af met de lofbetuiging dat aan Hem “eer en eeuw-ige kracht” toekomt.

Het is God zelf die onze Heer Jezus Christus met heerlijkheid en eer kroont (Hebr.2:9). Hij, de unieke Middelaar van God en mensen (1Tim.2:5). Het is door Hem dat GOD tot de mensheid komt en de mensheid door Hem tot God.

Nooit ging of gaat het de Heer Jezus Christus om zichzelf. Het is juist zijn glorie dat Hij van Zichzelf afziet en altijd de eer van Zijn God en Vader op het oog heeft. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en de Naam boven alle naam gegeven. Eenmaal zal elke knie buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is… tot eer van God, de Vader!

Delen: