GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop

09-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook werden geroepen in één hoop van jullie roeping…

Gelovigen zouden “de eenheid van de geest” die ze tezamen vormen, “bewaren in de band van de vrede”. Deze eenheid is een bestaande realiteit; ze hoeft niet gemaakt maar slechts bewaard te worden. In zevenvoud beschrijft Paulus deze eenheid.

Om te beginnen: “één lichaam”, zoals hij ook al eerder schreef (2:16). Jood en heiden, zijn tot één lichaam verbonden. De besnijdenis-gelovigen namen eerst een bevoorrechte positie in terwijl de natiën slechts als gasten werden beschouwd. Maar volgens het geheim dat aan en via Paulus is bekendgemaakt, is dat verschil verdwenen. De muur tussen beiden (namelijk “de wet van voorschriften”) is afgebroken. De twee zijn één gemaakt en vandaar: “één lichaam”. Het is ook “in één geest” dat Jood en heiden toegang hebben tot de Vader (2:18).

Omdat we “één lichaam” vormen in “één geest”, is het ook “één hoop” die ons wacht. Ook daarin geen tweeheid, maar slechts één glorieuze hoop. Geroepen tot een kolossale taak. Om straks, in de komende aeonen, de overtreffende rijkdom van zijn genade te betonen (2:7). Kijk eens omhoog op een heldere nacht en besef dan: dáár ligt mijn toekomst!

Delen: