GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:2 – betere slaven

01-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laten zij die gelovige meesters hebben hen niet verachten omdat zij broeders zijn, maar laat hen betere slaven zijn omdat zij gelovigen en geliefden zijn, die van de weldaad ondersteund worden. Leer deze dingen en moedig ze aan.

In het voorgaande vers ging het over een gelovige die slaaf is van een ongelovige meester. Hier is de situatie dat beiden, zowel de slaaf als de meester gelovig zijn. Paulus benadert de relatie vanuit het standpunt van de gelovige slaaf. Het feit dat diens meester een broeder is, maakt hem niet minder slaaf. Integendeel, het maakt hem juist meer (in de zin van een betere) slaaf. Zijn meester is immers een medegelovige en een geliefde. Is dat geen uitnemend motief om hem des te meer van dienst te zijn?!

Genade is “niet naar de mens”. Genade neemt niet, maar geeft. De gelovige slaaf gaat niet uit van hoe zijn meester naar hem toe zou moeten handelen. Daar heeft hij geen invloed op en het is bovendien zijn zaak niet. Als gelovige slaaf is hem de genade verleend een betere slaaf te zijn en zijn meester als geliefde medegelovige met weldaad te ondersteunen. Dat is het type onderwijs dat Timotheüs zou doorgeven en waarmee hij zou aanmoedigen.

Delen: