GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timothëus 5:10 – een helpende hand

27-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Laat een weduwe worden geregistreerd die niet onder de zestig jaren is, die vrouw van één man is geweest…

Nu we op dit punt van de bespreking van Paulus’ (eerste) brief aan Timotheüs zijn aangekomen, doen we er goed aan ons te realiseren dat deze brief niet gemeentelijk, maar persoonlijk van aard is. Eerder onderstreepten we dit feit al toen het ging over het aanwijzen van opzieners. Paulus beschouwde dit als zijn eigen taak als prediker (Hand.14:23) of hij droeg dat werk over aan zijn medewerkers, zoals Timotheüs of Titus (Tit.1:5).

Vanaf vers 9 begint een passage over de eisen die zouden worden gesteld aan arbeidsters in een bepaalde (niet nader genoemde) dienst. Timotheüs moest een lijst samenstellen voor wie daarvoor in aanmerking kwamen. Ook dit is geen zaak waarover Paulus een ekklesia aanschrijft, maar een dienstwerk waarvoor Timotheüs op persoonlijke titel verantwoordelijkheid droeg. Hij moest weduwen rekruteren die voor dit specifieke dienstwerk geschikt waren.

Dat Paulus zich ook met initiatieven als deze bezig hield is illustratief voor de veelzijdigheid van zijn werkzaamheden. Want ook al ging hij helemaal voor de prediking van het Woord, toch sloot hij zijn ogen niet voor allerlei noden die hij zag, maar stak hij (waar mogelijk) zijn helpende hand uit.

Delen: