GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:29 – voorbestemd tot…

26-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… voor degenen die naar [zijn] voornemen geroepenen zijn. 29 Want die Hij tevoren kende, die bestemde Hij ook tevoren tot gelijkvormigen van het beeld van zijn Zoon, opdat hij zou zijn, eerstgeborene onder vele broeders.

We zagen al dat “geroepenen” bij Paulus degenen zijn die de roep van het Evangelie verstaan. Dat het Evangelie bij hen weerklank vindt, is niet hun eigen verdienste. Het is naar Gods voornemen en lag in zijn plan besloten. In vers 29 wordt dat nader verklaard. Ver voordat ik er was, kende God mij al. Dat ik zijn roepstem zou verstaan was geen verrassing voor Hem. Sterker nog: Hij heeft mij voorbestemd.

Predestinatie (=voorbestemming) is een Bijbels gegeven. Maar in tegenstelling tot wat de theologie ervan heeft gemaakt, heeft voorbestemming in de Schrift nooit van doen met wel of niet gered worden. Zoiets is geen vraag in de Bijbel, want heel de schepping zal bevrijd worden (:21)! Maar er zijn rangorden.

De voorbestemming van geroepenen is dat zij gelijkvormig zullen zijn aan “het beeld van zijn Zoon”. Met de Zoon als “eerstgeborene onder vele broeders” en tezamen als “de zonen Gods” (:19). Heel Gods schepping zal hen ten deel vallen. Want zij zijn voorbestemd tot een alomvattende taak!

Delen: