GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling

09-07-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar Zacheus ging staan en zeide tot de Heer: Zie, de helft van mijn bezit, Heer, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.

Zacheüs had de dag van z’n leven. Zijn omgeving kende hem als een zondig man. En Zacheüs wist dat dit klopte. Maar uitgerekend in zijn huis, wilde Jezus die dag vertoeven. En wat een uitwerking had dat! Zonder dat er ook maar iets van hem werd gevraagd, geeft hij de helft van zijn bezit weg aan de armen en vergoedt hij ook nog eens viervoudig wat hij had afgeperst.

Een hoofdstuk eerder (Lucas 18:18-23) lezen we van een rijke jongeman die meende dat hij heel de wet vervuld had. Maar Jezus prikte door zijn zelfingenomenheid heen en toonde hem dat hij te kort kwam. En de jonge man ging bedroefd heen. In deze rijke jongeling zien we wat de wet doet: ze eist maar zelfs de beste schiet dan te kort. Teleurstelling is het onvermijdelijke gevolg.

In Zacheüs zien we wat genade doet: ze vraagt niet maar geeft. Om niet. En met vreugde deelde Zacheüs zijn rijkdom. Wat de wet niet vermocht bij de rijke jongeling, dat deed genade bij Zacheüs!

Delen: