GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:16 – beschikbaar stellen

18-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Weten jullie niet dat aan wie jullie jezelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid, jullie als slaven gehoorzamen; ofwel van Zonde tot in de dood, of van Gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid?

Zoals we al zo vaak hebben gezien, doet Paulus opnieuw een beroep op wat zijn lezers geacht worden te weten. “Weten jullie niet dat…?” Iedere goede praktijk begint bij weten.

Paulus stelt een retorische vraag: is degene aan wie je jezelf presenteert als slaaf om gehoor aan te geven, ook niet degene  die je als slaaf zult gehoorzamen? Dat is logisch: degene aan wie je je beschikbaar stelt om naar te luisteren, die zal je beheersen. Paulus’ punt is hier: aan wie stel je je beschikbaar? Naar wie luister je? Is dat ‘koning zonde’ die jou veroordeelt tot de dood (:13)? Of is dat ‘koning gehoorzaamheid’, wat verwijst naar “de gehoorzaamheid van de ene” waardoor heel het mensdom zal worden gerechtvaardigd (Rom.5:19)? Kortom, aan wie geven we gehoor?

‘Presenteren’ is in deze passage een sleutelwoord (5x in de verzen 13, 16 en 19). Als gelovigen stellen we ons beschikbaar aan “de gehoorzaamheid van de ene” die allen zal rechtvaardigen. En wij zeggen: dank U wel Heer, hier ben ik, ga Uw gang! Want U alleen bent bij machte!

Delen: