GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:17 – Paulus’ bevrijdend onderwijs

19-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Dank echter aan God, dat jullie slaven van de Zonde waren, maar [nu] van harte gehoorzamen aan een type van onderwijs dat aan jullie werd overgeleverd.

Let erop dat ‘de Zonde’ hier nog steeds als een slavenhouder wordt voorgesteld. De gelovigen te Rome waren slaven van ‘koning zonde’, maar inmiddels was dat verleden tijd. Ook in 5:8 schreef Paulus over “toen wij nog zondaren waren“.

Wat is de reden die hier wordt opgegeven dat Paulus’ lezers niet langer slaven van de zonde zijn? Was dat omdat ze hun uiterste best hebben gedaan om niet langer te zondigen? Hadden ze succes geboekt in hun strijd tegen de zonde? Of waren het therapieën of misschien cursussen die hun vruchten afwierpen? Nee, de bevrijding van de slavernij van de zonde was gelegen in het “type onderwijs” dat aan hen was overgeleverd!

De gelovigen te Rome waren onderwezen in “de genade” (:14). Ze hadden geleerd dat GOD hen ziet als rechtvaardigen. Niet vanwege hun verleden, ervaringen of eigen prestaties, maar omdat GOD hen aanziet in Christus. De gelovige Romeinen hadden van harte gehoor gegeven aan dit type onderwijs dat hen was overgeleverd. Daardoor lag de zonde nu achter hen. Ze rekenden er niet meer mee. Ze leefden alsof ze al waren opgestaan uit de doden (:13).

Delen: