GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:3 – verplichte ascese

17-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… verhinderend te trouwen, zich te onthouden van spijzen die God schiep om tot zich te nemen met dankzegging voor de gelovigen en die besef hebben van de waarheid.

“In latere tijden” zou de christenheid zich gaan bewegen in de richting van ascese. Op zichzelf is er niets mis mee wanneer mensen besluiten om niet te huwen of om zich van bepaalde spijzen te onthouden. Was Paulus zelf immers ook niet ongehuwd? Sterker nog: in 1Korinthe 7 breekt hij een lans voor de ongetrouwde staat. Wat Paulus echter als donkere wolken boven de christenheid ziet hangen is dat het niet langer vrijwillig zal zijn. In de kerkgeschiedenis ontwikkelde zich het verplichte celibaat voor geestelijken. Priesters werd verboden te trouwen.

Hand in hand met de afkeer voor seksualiteit kwam ook het genot van spijzen in een kwaad daglicht te staan. Zo ontstonden verplichte vastendagen zoals op aswoensdag en Goede Vrijdag. En tijdens de veertigdagentijd mag op de vrijdag geen vlees worden gegeten. Puur menselijke bedenksels die opgelegd worden aan het kerkvolk.

Typerend echter is ook hier weer de huichelarij. Want voorafgaand aan de veertigdagentijd wordt uitbundig carnaval (=lett. afscheid van het vlees) gevierd dat alom de reputatie heeft een festijn te zijn van losbandigheid. Eten, zich bedrinken en vreemdgaan. Hoe accuraat is alles voorzegd…!

Delen: