GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheus 4:3 – bang of dankbaar?

16-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… verhinderend te trouwen, zich te onthouden van spijzen die God schiep om tot zich te nemen met dankzegging voor de gelovigen en die besef hebben van de waarheid.

Paulus voorzegt nauwkeurig in welke richting de christenheid zich in latere tijden zou ontwikkelen. Binnen enkele eeuwen zouden het verplichte celibaat (“verhinderend te trouwen”) alsook het verplichte vasten (“onthouding van spijzen”) in het officiële christendom haar intrede doen. Deze kerkelijke besluiten kwamen niet als donderslag bij heldere hemel want de weg was daarvoor leerstellig geplaveid.

De neergaande lijn begon met het verlaten van Paulus’ onderwijs en daarmee van “de gezonde leer”. Door die afslag te nemen werd de deur opengezet voor alle mogelijke wind van leer. Eén van die leringen was het idee dat de menselijke natuur evenals “het vlees” (lees: het lichaam) (in zichzelf) zondig zouden zijn. Met die leer werden mensen bang gemaakt voor wat GOD juist geschapen heeft om van te genieten. Hij maakte de mens mannelijk en vrouwelijk en schiep hen zó dat ze natuurlijk tot elkaar zouden worden aangetrokken. Geen kracht in de natuur heeft Hij zo sterk gemaakt als de drift tot voortplanting. Dat is geen noodzakelijk kwaad of zonde, maar Goddelijk ontwerp. Niet iets om bang voor te zijn, maar om dankbaar in ontvangst te nemen!

Delen: