GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:13 – de God van de hoop

15-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

De God nu van de hoop, moge jullie vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven, om jullie overvloedig te doen zijn in de hoop…

Deze conclusie over “de hoop” sluit aan op de voorgaande zin die eindigde met “op Hem zullen de natiën hopen!”. God is “de God van de hoop” en daarom bestaan er bij Hem per definitie geen ‘hopeloze gevallen’. Het idee dat Hij een oord zou creëren waar schepselen van Hem zonder perspectief en dus hopeloos in zouden verdwijnen, staat volkomen haaks op wat de Schrift ons over GOD leert.

De hoop waarvan hier sprake is, is zoveel meer dan optimisme. Want de hoop die God ons voorhoudt is een zekere verwachting. Niet voor niets wordt het vergeleken met een anker (Hebr.6:19) dat vastheid geeft aan een schip in de woelige baren van de zee. God overziet als enige de toekomst en spreekt daarover met dezelfde zekerheid alsof het het verleden betreft. “Hij verkondigt van den beginne de afloop” (Jes.46:10).

“De hoop van het Evangelie” (Kol.1:23) zoals Paulus die onder de natiën mocht herauten, is universeel, onvoorwaardelijk en allen omvattend (Kol.1:20). Niemand is hiervan uitgesloten. Zo’n solide hoop is werkelijk in staat een mens te “vervullen van alle vreugde en vrede”.

Delen: