GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:14 – niet onder wet maar onder genade

16-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Immers, zonde zal jullie heer niet zijn, want jullie zijn niet onder wet maar onder genade.

Slechts tot weinig bijbellezers dringt het ronduit revolutionaire door van wat Paulus hier leert. Dit statement is het (voorlopige) eind- en hoogtepunt van zijn betoog. Het beantwoordt de vraag, hoe en waarom zonde ons niet zal beheersen. De gangbare godsdienstige visie luidt: zonde zal ons niet beheersen wanneer we ons onder de wet stellen.

Paulus zegt hier precies het tegenovergestelde. Want juist wanneer we onder de wet zijn, zal zonde ons beheersen. De wet maakt dat we tegen de zonde gaan strijden. Maar hoe meer we bezig zijn om de zonde niet te doen, des te meer worden we door de zonde beheerst. Want de wet bepaalt ons bij wat we niet mogen en juist dat prikkelt de zonde. Wet maakt zonde aantrekkelijk.

GENADE is het Goddelijke antwoord op dit grote probleem! Genade eist niets, maar geeft alles. Genade bepaalt mij niet bij mijn onvermogen, maar bij GODS vermogen. Niet bij wat ik niet kan, maar bij wat Hij wel kan! Genade leert mij rekenen dat ik geen zondaar meer ben maar rechtvaardig in Christus. Genade doet me opgewekt wandelen voor GOD, in nieuwheid van leven!

Delen: