GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:14 – tot aan de verschijning

18-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik beveel je voor het oog van de God die allen levend maakt, en van Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus, de voortreffelijke belijdenis betuigde, 14 dat je het gebod vlekkeloos en onbesproken bewaart tot aan de verschijning van onze Heer, Jezus Christus…

Vers 13 is een voorzin waarbij Paulus zich ten eerste beroept op “de God die allen levend maakt” en ten tweede op “Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus, de voortreffelijke belijdenis betuigde”. Met dit allerhoogste beroep onderstreept Paulus dat Timotheüs niet gering moet denken van “het gebod” dat hij zou bewaren. Enkele verzen later herhaalt Paulus dit met de woorden “O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd” (6:20). “Het gebod” verwijst naar het totale woord dat Timotheüs “vlekkeloos en onbesproken” zou bewaren. Timotheüs mocht niets afdoen van “de gezonde woorden” die Paulus had onderwezen en opgetekend. Noch de leer, noch de leraar zouden ook maar enige aanleiding mogen geven tot verdenking.

Het belang en de noodzaak om “het gebod vlekkeloos en onbesproken” te bewaren duurt voort “tot aan de verschijning van onze Heer, Jezus Christus”. Dat betekent dat ook wij als gelovige lezers vandaag, inbegrepen zijn in Paulus’ aansporing. Immers, deze verschijning zal plaatsvinden wanneer (binnenkort) onze Heer Jezus Christus onthuld zal worden… en wij met Hem (Kol.3:4).

 

Delen: