GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:15 – de Koning der koningen en Heer der heren

19-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… tot aan de verschijning van onze Heer, Jezus Christus, 15 welke op eigen bestemde tijden zal tonen de gelukkige en enige Machthebber, de Koning der koningen en Heer der heren, 16 die alleen onsterfelijkheid heeft…

Er is onder uitleggers verschil van mening of de voornaamwoorden in vers 15 en 16 betrekking hebben op God of op de Heer Jezus Christus. Vers 14 wijst duidelijk in de richting van het laatste. Het is de verschijning van de Heer Jezus Christus die in een reeks van gelegenheden zal demonstreren wie “de gelukkige en enige Machthebber” is. Dat is niemand minder dan Hijzelf, “de Koning der koningen en Heer der heren”. Deze titel wordt in het boek ‘de Openbaring’ maar liefst twee keer heel uitdrukkelijk toegekend aan het Lammetje dat overwint (Openb.17:14; 19:16). Hij is “de gelukkige en enige Machthebber” die met succes alle tegenmachten op aarde teniet zal doen. “Op eigen bestemde tijden” zoals er staat geschreven. Al wat Hij als Machthebber zal ondernemen, zal Hem gelukken. Daarom heet Hij ook met recht “de gelukkige Machthebber”. Wat een verschil met tweeduizend jaar geleden toen Hij terechtstond voor Pontius Pilatus! Toen betuigde Hij dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld was en liet Hij zich als een lam ter slachting leiden. Straks echter zijn zijn de rollen omgedraaid. Definitief!

Delen: