GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:16 – die alleen onsterfelijkheid heeft

20-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… tot aan de verschijning van onze Heer, Jezus Christus (…) de gelukkige en enige Machthebber, de Koning der koningen en Heer der heren, 16 die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont…

Behalve hier komt het begrip ‘onsterfelijkheid’ ook nog twee keer voor in Paulus’ eerste brief aan de Korinthiërs (15:53,54). Onsterfelijkheid (Gr. athanasia) betekent: de dood wordt onwerkzaam gemaakt. In 1Korinthe 15 toont Paulus aan dat Christus’ opwekking uit de doden de basis en waarborg is van de uiteindelijke levendmaking van allen.

Deze universele levendmaking van allen die in Adam sterven geschiedt echter in rangorden. Eerst Christus die tweeduizend jaar geleden door God als ‘eerstelingschoof’ werd opgewekt. Hij sterft niet meer aangezien de dood geen macht meer over Hem heeft (Rom.6:9). De tweede rangorde van levendmaking zal zijn in Christus’ parousia. En de derde en laatste rangorde is aan het einde van Christus’ heerschappij wanneer Hij de rest die dan nog dood zijn, zal levendmaken. Dan is er dus geen dood meer en het definitieve bewijs zal zijn geleverd dat “de GOD allen levendmaakt” (1Tim.6:13!).

Tot aan Zijn toekomstige verschijning is onze Heer Jezus Christus Degene “die alleen onsterfelijkheid heeft”. Hij is de Eersteling en tot dusver ook de enige die onsterfelijkheid heeft. Maar ook de garantie dat de rest zal volgen. Niemand uitgezonderd!

Delen: