GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:16 – een ontoegankelijk licht

21-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont die niemand van de mensen waarnam en ook niet kan waarnemen. Hem zij eer en eeuw-ige kracht, amen!

We stelden vast dat de Heer Jezus Christus tot op dit moment de enige mens is die onsterfelijkheid heeft. Behalve dit, en dat Hij “de Koning der koningen en de Heer der heren is”, wordt ook van Hem gezegd dat Hij woont in een “ontoegankelijk licht” die geen mens in staat is waar te nemen. Uiteraard spreekt dit van Christus’ huidige positie in hemelse glorie.

Als geen ander was Paulus een ervaringsdeskundige van de mededeling die hij hier doet. Want had hij niet oog in oog gestaan met dit ontoegankelijke licht? Toen hij op de weg naar Damascus vanuit de hemel werd geroepenen en een licht hem omstraalde dat de schittering van de zon overtrof (Hand.26:14)? Het licht verblindde hem meteen en Saulus moest bij de hand worden genomen om naar Damascus te worden geleid. Drie dagen lang kon hij niet zien, vanwege dit oogverblindende licht dat hij had ‘waargenomen’.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Paulus zijn verdere leven aan dit “ontoegankelijke licht” een chronische oogkwaal heeft overgehouden (Gal.4:15; 6:11; 6:17). Een handicap als permanente herinnering aan zijn roeping vanuit hemels licht!

Delen: