GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 28:30 – Paulus in Rome

22-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Hij nu bleef de gehele termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning en hij verwelkomde allen die bij hem binnenkwamen…

Het boek Handelingen begon met de twaalf apostelen in Jeruzalem. Het boek eindigt met een gevangen dertiende apostel in Rome. En in de tussenliggende hoofdstukken beschrijft Lucas in detail, hoe het zover heeft kunnen komen. Hoe het getuigenis van “de twaalf” in Jeruzalem officieel werd afgewezen. En hoe ene Saulus geroepen werd in het buitenland en als Paulus onder de natiën ging prediken. Dit tot grote jaloezie in het Joodse land en Jeruzalem. Tijdens een bezoek van Paulus aan Jeruzalem, zien zijn tegenstanders hun kans schoon om hem gevangen te nemen. En zo komt hij in Rome terecht. Een bekering van Israël in die generatie, blijkt dan definitief van de baan. Dat is de stand van zaken aan het einde van ‘Handelingen’.

De laatste verzen van het boek Handelingen zijn typerend voor de tijd sindsdien. Paulus is als Gods ambassadeur, een gevangene in het politieke centrum van die dagen. Gods Koninkrijk zou voorlopig een verborgen aangelegenheid blijven. Een ondergrondse beweging, buiten de maatschappij. Totdat de volle termijn zal zijn verstreken… Twee dagen van duizend jaar.

Delen: