GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:6 – één God en Vader

13-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

De ene GOD van de Schriften is Vader. Wat wij op aarde kennen als ‘vaderschap’ is vernoemd naar GOD, de Vader (3:15). Hij is de oorsprong van elk creatuur en ook boven hen allen verheven. Want Hij is hun aller GOD. Hij draagt zorg voor de schepping in het geheel en voor ieder schepsel afzonderlijk. Hij kent hen –  want Hij is hun aller Vader.

GOD is uniek en zijn schepping is met recht een ‘uni-versum’. Letterlijk betekent dat: gekeerd tot één. Dat is tevens een belofte!

Het Hebreeuwse woord voor ‘Vader’ is ‘Abba’. Dat zijn drie letters: alef, beth, alef. In het Hebreeuws zijn dat ook drie cijfers: 1-2-1. De alef (1) is het getal van GOD. Hij is de Alef! De beth (2) is het getal van de schepping. Gekenmerkt door dualiteit. Beth betekent ook ‘huis’. Dat is waar de schepping voor ontworpen is: om GODS huis te zijn. GOD wil en zal ook in allen wonen. Het begon bij Hem (alef) en het eindigt bij Hem. Hij is Abba, Vader! Van allen, boven allen, door allen en in allen!

Delen: