GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:13,14 – nutteloos of nuttig?

04-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar tevens leren ze ook om zonder bezigheid de huizen rond te hangen. Maar niet alleen zonder bezigheid, maar ook roddelend en bemoeizuchtig, onbehoorlijke dingen sprekend. 14 Ik bedoel dus dat jongere [weduwen] gaan trouwen, kinderen krijgen, het huis besturen en de tegenpartij geen aanleiding geven tot lasterpraat.

Paulus raadt Timotheüs aan om jongere weduwen niet als kandidaten te noteren voor de ‘weduwenbediening’  (:11). Oudere gekwalificeerde weduwen boven de zestig zijn daar naar Paulus’ oordeel het meest geschikt voor (:9,10). In vers 12 en 13 verwijst hij naar slechte ervaringen met jongere weduwen in deze. Ze hielden zich vaak niet aan de gelofte om ongetrouwd te blijven (:12) maar ook verviel hun huisbezoek dikwijls in nutteloos rondhangen. En in de praktijk was het nog erger zelfs dan nutteloos: ze besteedden hun tijd aan roddelpraat, bemoeizucht en andere onbehoorlijke praatjes.

De positieve kant van Paulus’ advies is: jongere weduwen doen er beter aan om te trouwen en kinderen te krijgen en hun eigen huis te besturen. Uiteraard is wat Paulus hier schrijft geen universele regel, laat staan een wet. Zie bijvoorbeeld 1Korinthe 7:8 waar hij hij weduwen juist adviseert om niet te trouwen. Elk advies dat hij geeft is waardevol maar toegesneden op een specifieke situatie. Allemaal onder het motto: “alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig” (1Kor.6:12;10:23).

Delen: