GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:17 – niet in wijsheid

03-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want Christus vaardigde mij niet af om te dopen maar om te evangeliseren, niet in wijsheid van woord, opdat het kruis van Christus niet ijdel gemaakt zou worden.

“De twaalf” werden er ooit op uitgestuurd om alle natiën tot discipelen te maken en te dopen (Mat.28). Paulus had die missie niet. Hij hoort ook niet bij “de twaalf”;  zijn roeping en missie staat los van hen. Hij representeert geen gelovig Israël dat naar de natiën gaat. Nee, Paulus werd als ‘buitenlander’ geroepen om Israël jaloers te maken met zijn ‘heidens evangelie’, “het Evangelie van de voorhuid” (Gal.2:7).

Rituelen spelen geen rol in Paulus’ evangelie. Voor de godsdienstige mens was Paulus’ boodschap daarom niet aantrekkelijk. En voor de Grieken die wijsheid zochten in geleerde retoriek, al evenmin. Paulus had een geweldig solide bericht te melden. Maar voor een wereld die geïmponeerd wil worden via de zintuigen, was zijn goede bericht een afknapper. Paulus kwam vertellen van een gekruisigde Christus. Maar waar het voor de wereld eindigde, daar begon Paulus’ evangelie juist (15:3). Een man aan het hout genageld, is het tegenovergestelde van attractief. Vanuit PR-oogpunt een dwaze insteek. Maar dat is nu juist de clou! Dwaas in de ogen van de mens…

Delen: