GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:11,12 – een lichtzinnig erewoord?

02-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Maar weiger jongere weduwen, want wanneer zij zich lichtzinnig tegen Christus keren, willen ze trouwen, 12 een oordeel over zich halend omdat zij de eerste trouw terzijde stellen.

Deze verzen zijn ongetwijfeld de lastigste van dit hele hoofdstuk. Het onbegrip ontstaat doordat de tekst los wordt gezien van de context. Timotheüs selecteerde oudere weduwen voor bijzonder opvangwerk en één van de eisen die daaraan gesteld worden is dat deze dienaressen zich daaraan volledig zouden wijden en ook geen huwelijk meer zouden aangaan. Sommigen menen dat dit in strijd is met vers 14 waar Paulus de jongere weduwen juist aanbeveelt om te trouwen en kinderen te krijgen. Maar die conclusie is natuurlijk onterecht.

Voor het dienstwerk waarvoor Timotheüs vrouwen moest noteren, zou hij jongere weduwen weigeren. De reden daarvoor is dat Paulus vreest dat deze weduwen gemakkelijk in de verleiding zouden kunnen komen om hun erewoord om ongetrouwd te blijven, zouden verbreken. Dergelijke contractbreuk zou een bewijs van lichtzinnigheid zijn. Zij zouden daarmee ook (zoals er letterlijk staat) een “oordeel hebben”, d.w.z. terecht het verwijt over zich heen krijgen dat ze hun bediening in de steek hebben gelaten.

Kort en goed: niet de wens van jonge weduwen om te trouwen wordt hier veroordeeld, maar het verbreken van een plechtige belofte. Goed lezen dus!

Delen: