GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:8 – nuttig tot alles

27-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de eerbiedigheid is nuttig tot alles daar zij een belofte van leven heeft van zowel het tegenwoordige alsook het aanstaande.

Over de lichamelijke oefening merkten we al op dat Paulus daar, ondanks andersluidende beweringen, niets negatiefs over zegt. Hij relativeert de betekenis ervan, dat is waar. In relatie tot “de eerbiedigheid” is het nut ervan namelijk slechts heel gering. Dat is logisch, want “de eerbiedigheid” is “nuttig tot alles“. Een geoefend lichaam is zonder twijfel een belangrijke factor bij gezondheid. Maar een garantie voor gezondheid biedt het niet. En voor mentaal geluk al evenmin.

Zet daar eens tegenover de oefening tot eerbiedigheid. Het woord ‘eerbiedigheid’ (Gr. eusebeia = goede verering) wordt gewoonlijk weergeven met ‘godsvrucht’ (van het Duitse ‘Gottesfurcht’ – Godsvreze). Dit woord staat voor wat elders “de vreze des Heren” wordt genoemd. Het is de eerbied en het ontzag voor de God die werkelijk GOD is en alles vermag, die alles weet en die alles beschikt. Zich oefenen in die wetenschap en Hem in alle aspecten van het bestaan de eer te geven, belooft reeds een ultiem leven in de tegenwoordige tijd. Maar dat niet alleen: wie GOD vreest zal ook het leven ontvangen van de toekomende aeonen!

Delen: