GoedBericht.nl logo
English Blog

Daniël 4:17 – wie heeft de macht?

04-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de laagste onder de mensen daarin aanstelt.

Democratie wil zeggen: het volk regeert. Zij bepaalt wie haar regeringsleiders zijn… denkt ze. In werkelijkheid is het volk zelf een speelbal van talloze factoren waarvan ze zich niet bewust is.

De Schrift zegt dat volkeren voor GOD geacht zijn als een druppel aan de emmer en als een stofje aan de weegschaal. Het legt geen enkel noemenswaardig gewicht in de schaal. En als dat al waar is voor alle volkeren tezamen, wat is dan één enkel individu te midden van zoveel miljarden mensen?!

Het is de ALLERHOOGSTE die het koningschap geeft aan wie Hij wil. En zelfs de laagste onder hen plaatst Hij in die positie. Is dat niet opvallend?! Het zijn niet perse de besten en meest gekwalificeerden die aan het roer staan. Want een grote mond, veel geld of veel stemmen staan niet perse garant voor hoogstaand beleid. Maakt u zich daar druk over? Of dankt u GOD dat Hij alles beschikt? Pas dan kent u het geheim van “een stil en rustig leven” (1Tim.2:2).

Delen: