GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:3 – de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus

05-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Indien iemand een andere leer onderwijst en zich niet voegt in de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus…

Evenals in het begin van deze brief (1:3) waarschuwt Paulus hier opnieuw voor het onderwijzen van “een andere leer”. Of wellicht beter: een andersoortige leer (Gr. hetero-didaskaleo). Dat is onderwijs dat zich niet voegt in “de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus”. Vrijwel altijd wordt bij deze gezonde woorden gedacht aan wat Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gesproken. Dat is een ongezonde beperking en ziet voorbij aan de woorden die de verheerlijkte Heer heeft bekendgemaakt. Daar verwijst de formulering “Heer Jezus Christus” ook naar, want door zijn opstanding en hemelvaart, werd Jezus gemaakt tot Heer en tot Christus (Hand.2:36).

Toen Paulus op de weg naar Damascus was geroepen, zou de verheerlijkte Christus ook daarna nog aan hem verschijnen (Hand.26:16). Daarom ging Paulus ook niet te rade bij vlees en bloed en reisde hij evenmin naar Jeruzalem, maar hij vertrok naar Arabië (Gal.1:16,17). Het Evangelie dat hij onder de natiën predikte, had hij uitdrukkelijk “niet ontvangen of geleerd van een mens, maar door openbaring van Jezus Christus” (Gal.1:22). De woorden die Paulus doorgaf en optekende waren niet van hemzelf, maar van de Heer Jezus Christus. Up-to-date en rechtstreeks van boven!

Delen: