GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen

06-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen…

Paulus was van huis uit als Jood zeer vertrouwd met het gebruik van dopen. Een “leer van dopen” (Hebr.6:2) hoorde bij het ABC van het onderwijs van de Hebreeën. Nooit lezen we in de Schrift dat een niet-Jood doopt. Het ritueel van de waterdoop hoort bij Israël (Joh.1:31). Johannes de Doper kwam dopen in water maar zei daarbij dat degene die na hem kwam (Christus), zou dopen in geest. Dat is de ware christelijke doop!

In Paulus’ Evangelie spelen rituelen geen rol van betekenis. Christus had Paulus gezonden om het Evangelie te prediken, niet om te dopen. Voor de paar keer dat hij anderen gedoopt heeft, verontschuldigt hij zich min of meer. Want dopen hoorde niet bij zijn missie.

De enige doop waar Paulus in zijn brieven keer op keer op hamert is niet de doop in water, maar de doop in Christus. “… want in één geest zijn wij allen tot in één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken…”. Dat is de “ene doop”  die er toe doet (Ef.4:5). Dat is geen werk van mensenhanden en er komt ook geen druppel water aan te pas.

Delen: