GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:20 – een Heer-lijke maaltijd?

07-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Wanneer jullie dan samenkomen op dezelfde plaats, is dat niet het eten van een Heer-lijke maaltijd.

De ekklesia te Korinthe kwam niet alleen bij elkaar om het Woord te horen maar ook om met elkaar te eten (:33). Dat lijken twee heel verschillende zaken, maar bij nader inzien is het één een uitbeelding van het ander. Zowel eten als drinken verwijzen naar het tot zich nemen van het Woord van God. “Een mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle Woord dat de mond Gods uitgaat” (Mat.4:4). Aan één ’tafel’ deel je met elkaar wat wordt voorgezet. Het is daarmee ook een uitbeelding van eenheid en gemeenschap.

Maar de maaltijd zoals de Korinthiërs daaraan met elkaar deelnamen, kon Paulus onmogelijk “Heer-lijk” noemen. Heer-lijk klinkt misschien wat vreemd, maar toch geeft het goed weer wat het bedoelt te zeggen. ‘Heer-lijk’ is de bijvoeglijke vorm van ‘Heer’, zoals ‘koninklijk’ de bijvoeglijke vorm van ‘koning’ is en ‘meesterlijk’ van meester’.

In Korinthe nam de één dronken en weer een ander hongerig deel aan de maaltijd. Dat is niet ‘Heer-lijk’. Heer-lijk is het om samen te zijn en bij brood en wijn bij Hem bepaald te worden die de dood heeft overwonnen!

Delen: