GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:9 – betrouwbaar is het woord!

30-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. 10 Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Drie keer lezen we in deze brief de frase “betrouwbaar is het woord” (1:15; 3:1 en 4:9). Niets evenaart de waarde daarvan te midden van ongezonde leringen, mythen, nepnieuws en zoveel ander onbetrouwbaar woord. Als dit reeds het geval was in Paulus’ dagen, hoeveel te meer in onze dagen! Vandaar ook dat het “alle verwelkoming waardig” is. Als voor één woord de rode loper zou worden uitgerold, dan is het wel voor dit betrouwbare, solide woord.

Er is een opmerkelijk en logisch verband tussen de eerste (1:15) en laatste keer (4:9) dat in deze brief sprake is van het woord dat betrouwbaar is. In 1:15 is het betrouwbare woord dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden, van wie hijzelf een eerste zegt te zijn. Daar is de gedachte: als Christus Jezus zelfs de eerste der zondaren redt, dan kan het niet anders dan dat Hij alle zondaren redt. Welnu, wat in 1:15 slechts stilzwijgend wordt verondersteld, wordt ronduit en zonder omwegen uitgebazuind in 4:10. De levende God is een Redder van alle mensen!

 

Delen: