GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:10 – Paulus’ mission statement

31-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. 10 Want hiertoe zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Bovengenoemde woorden verdienen bijzondere aandacht. Plechtig en met grote nadruk leidt Paulus zijn ‘mission statement’ van vers 10 in. In duidelijke taal geeft het weer waar het hem in zijn arbeid allemaal om te doen is. “Want hiertoe zwoegen en strijden wij…”. Het Griekse woord achter ‘strijden wij’ is tekstkritisch omstreden. Andere handschriften lezen: ‘wij worden gesmaad’. In de praktijk is het verschil minder groot dan het lijkt omdat in beide gevallen weerstand wordt gesuggereerd. Paulus werd gesmaad om het getuigenis dat hij uitdroeg en vandaar dat het hem veel strijd opleverde.

Wat is het betrouwbare woord? En welk woord is alle verwelkoming waardig? Waartoe zwoegde Paulus? Wat was de reden van zijn zware strijd? Ofwel: waarom werd hij gesmaad? Luister naar het antwoord dat hijzelf hierop geeft: “omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen“. Paulus’ boodschap is zeer gefundeerd omdat hij zijn hoop maar niet heeft gevestigd op mensen maar op niemand minder dan de levende GOD zelf!

Delen: